16 Listopad do 20 Listopad

MTM-Logistyka

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat jednego z najlepszych i najprostszych narzędzi ewidencjonowania, normowania i optymalizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia uczestnik poznaje zasady tworzenia struktury danych MTM oraz nabywa praktycznych umiejętności wykonywania analiz, ewidencjonowania i doskonalenia obszaru logistyki za pomocą danych logistycznych MTM.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania logistyką, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom logistyki, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:

Szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego procesu logistycznego, określić czas istniejącego lub planowanego procesu, określić ilość personelu niezbędnego do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.). Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę jak tworzyć wielostopniową budową sytemu oraz strukturę danych. Potrafią dokonać ewidencji i oceny przepływów materiałów z zastosowaniem tabeli transportowej i diagramów Sankey’a.

Cena:
4200 PLN netto

Wymagania: 
  • Certyfikat MTM-1
  • Certyfikat UAS
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2020 Cennik 2020