12 Październik do 23 Październik

MTM-1 Metoda Podstawowa

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat normowania i optymalizacji procesów produkcyjnych mających charakter wielkomasowy i masowy. Szkolenie ukierunkowane jest na wyznaczenie optymalnej metody wykonania zadania roboczego. Analiza procesów dokonywana jest za pomocą czasów wstępnie zadanych dla ruchów elementarnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla.

Czas trwania:
80 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego przebiegu pracy za pomocą metody MTM-1, określić czas istniejącej lub planowanej operacji, określić ilość personelu niezbędnego do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne na  stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.).

Cena:
5900 PLN netto

Wymagania: 
  • Brak
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2020 Cennik 2020